Advanced Cisco Campus

درس اول

مقدمه ای بر سناریو

درس دوم

آشنایی با انواع روش های ریموت

درس سوم

پیاده سازی ویژگی VLAN
1 خواندن
خواندن: Advanced Cisco Campus Part3

درس چهارم

پیاده سازی ویژگی Port-Security
1 خواندن
خواندن: Advanced Cisco Campus Part4

درس پنجم

پیاده سازی ویژگی Port Aggregation
1 خواندن
خواندن: Advanced Cisco Campus Part5

درس ششم

پیاده سازی ویژگی InterVLAN Routing
1 خواندن
خواندن: Advanced Cisco Campus Part6

درس هفتم

پیاده سازی Site B
1 خواندن
خواندن: Advanced Cisco Campus Part7
ویژگی تصویر

Advanced Cisco Campus

  /  Routing & Switching  /  Advanced Cisco Campus

Advanced Cisco Campus

99000 تومان
دسته بندی:
امتیاز کاربران:

دیگر کافی است! خودتان طراح شبکه سازمان خود باشید

ظراحی زیرساخت شبکه های کامپیوتری

طراحی زیرساخت شبکه سازمان خود را بهبود دهید

در سال های اخیر با مدیرانIT  سازمان ها، مشاوره هایی داشته ام که وجه مشترک تمامی این شرکت ها، عدم طراحی مناسب برای زیر ساخت بستر ارتباطی می باشد.

اصلی ترین نیازدر دنیای شبکه های کامپیوتری، طراحی و پیاده سازی اجزای مختلف و ارتباطات مابین تجهیزات بوده و این موضوع امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا در این ویدئوی آموزشی اقدام به پیاده سازی یک سناریو جامع و کامل بر روی تجهیزات کاملا واقعی نموده ایم تا دانش لازم برای راه اندازی و طراحی یک شبکه سازمانی را بدست آورده و به عنوان یک مهندس شبکه در سطح زیر ساخت، فعالیت بسزایی را داشته باشید.

طراحی یک شبکه کامپیوتری:

جریان کاری یک پروژه در مورد طراحی شبکه را می توان به گونه های مختلف تشریح نمود. معمولاً طراح شبکه کار خود را با بررسی نیازهای موجود شروع کرده و در نهایت یک طرح کلی برای برآورده کردن آن ها استفاده نماید این طرح معمولاً شامل موارد زیر خواهد شد:

نیازهای مربوط به پروژه

سایت های تحت تاثیر

نمونه های آزمایشی از پیکربندی مربوط به دستگاه ها

نتایج مربوط به تست پیشتر

پارامترهای دخیل و نتایج احتمالی

نیازهای مالی و مدیریت اجرایی طرح

طراحی شبکه های کامپیوتری

البته موارد فوق تنها به عنوان نمونه مطرح شده و یک طرح می‌تواند شامل پارامترهای دیگری نیز باشد.

 بعد از استخراج طرح اولیه، طراح باید یک بار دیگر با دقت تمامی جزئیات آن را بررسی نموده و اشکالات و نقایص احتمالی را برطرف نماید. معمولا پروسه مذبور تنها آن نیست که یک طراح اقدام به اسخراج طرح کرده و آن را برای اجرا به مهندسان شبکه واگذار نماید. بلکه در بسیاری از سازمان های کوچک چند نفر در پای یک وایت برد نشسته و هرکدام ایده خود را برای بهبود طرح ارائه میدهند.

مراحل پیاده سازی طراحی:

در این مرحله، گروه مهندسی طرح مذبور را ، از تیم طراحی دریافت کرده و شروع به برنامه ریزی به منظور اجرای طرح و استخراج انواع روش های آن می نماید. برای انجام این کار، گروه مهندسان باید طرح مذبور را به دقت تفسیر کرده و مثال ها و همچنین نمونه های آزمایشی موجود در طرح را آنالیز نمایند.

ویدئوی آموزشی طراحی و زیر ساخت شبکه های کامپیوتری

طراحی یک شبکه کامپیوتریدر این ویدئو، راه حل های کاربردی برای طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری در سطح سازمان ها ارائه خواهد شد. این دوره آموزشی باعث خواهد شد تا شما بتوانید طراحی شبکه سازمان خود را بر اساس به روز ترین مدل ها اجرا و پیاده سازی نمائید.

بخشی از سرفصل های ویدئوی آموزشی طراحی و زیر ساخت شبکه های کامپیوتری

مدرس این دوره

بنیان گذار آکادمی آموزشی نوتروبیت

محقق و مدرس دوره های مبتنی بر تکنولوژی سیسکو

طراحی و پیاده سازی و مدیریت سرویسهای شبکه و زیرساخت شبکه

طراح و مشاور ارشد تجهیزات Cisco Nexus در زیر ساخت دیتا سنتر

بیش از 9 سال سابقه تدریس

پرسش های متداول کاربران

برای افرادی علاقه مند به ساختار شبکه های کامپیوتری و همچنین تمامی مهندسینی که حداقل یک سال در این زمینه فعالیت نموده اند. این دوره برای افرادی که قصد یادگیری مباحث پایه و آشنایی با سرویس های شبکه های کامپیوتری را دارند مناسب می باشد.

  • طراحی شبکه های مشخص با تعداد 100 تا 300 کاربر
  • آشنایی با انواع سرویس های سیسکو و مایکروسافت
  • پیاده سازی و بهبود امنیت بر روی تجهیزات سیسکو
  • آشنایی با طراحی مدل های بروز شبکه های کامپیوتری
  • آشنایی و شناخت تجهیزات کاملا واقعی همراه با کاربرد هریک از آنها

خرید بصورت آنلاین بوده و پس از پرداخت مبلغ دوره این ویدئو بصورت آنی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

ویدئوهای این دوره


درس اول

مقدمه ای بر سناریو

در این درس توضیحاتی در رابطه با ساختار مربوط به این سناریو ارائه خواهد شد

درس دوم

آشنایی با انواع روش های ریموت

پس از اتمام این درس، مهارت های زیر را بدست خواهید آورد: نحوه اتصال به تجهیزات شرکت سیسکو به صورت عملی | استفاده از نرم افزار های ترمیال | آشنایی با انواع روش های ریموت | پیاده سازی سرویس Telnet به صورت پیشرفته

درس سوم

پیاده سازی ویژگی VLAN

پس از اتمام این درس، مهارت های زیر را بدست خواهید آورد: آشنایی با انواع VLAN | انواع روش های طراحی VLAN | پیاده سازی VLAN | آشنایی با انواع مد های مربوط به Interface

ویدئو: Advanced Cisco Campus Part3
12 دقیقه

درس چهارم

پیاده سازی ویژگی Port-Security

پس از اتمام این درس، مهارت های زیر را بدست خواهید آورد: آشنایی با ویژگی Port-Security | پیاده سازی Port-Security | معرفی انواع سطوح Violation | آشنایی با انواع روش های پیاده سازی Port-Security

ویدئو: Advanced Cisco Campus Part4
13 دقیقه

درس پنجم

پیاده سازی ویژگی Port Aggregation

پس از اتمام این درس، مهارت های زیر را بدست خواهید آورد: آشنایی با ویژگی Port-Aggrigation | آشنایی با انواع پروتکل های مدیریتی PAgP , LACP | پیاده سازی Etherchannel در لایه 2 | پیاده سازی Etherchannel در لایه 3

ویدئو: Advanced Cisco Campus Part5
13 دقیقه

درس ششم

پیاده سازی ویژگی InterVLAN Routing

پس از اتمام این درس، مهارت های زیر را بدست خواهید آورد: آشنایی با انواع روش های InterVLAN Routing | پیاده سازی روش SVI | عیب مشکلات مربوط به InterVLAN Routing

ویدئو: Advanced Cisco Campus Part6
10 دقیقه

درس هفتم

پیاده سازی Site B

پس از اتمام این درس، مهارت های زیر را بدست خواهید آورد: آشنایی با انواع VLAN | انواع روش های طراحی VLAN | آشنایی با ویژگی Port-Security | پیاده سازی Port-Security | آشنایی با ویژگی Port-Aggrigation | آشنایی با انواع پروتکل های مدیریتی PAgP , LACP | آشنایی با انواع روش های InterVLAN Routing | پیاده سازی روش SVI

ویدئو: Advanced Cisco Campus Part7
17 دقیقه