آنچه در فصل 1 فرا می گیرید:

اهداف این فصل:

شناسایی انواع سخت افزار، نرم افزار و حافظها و اینترفیس­های Router

اجزای مهم سخت افزاری Router:

RAM

NVRAM

Flash

Rom

Interface

Console

IOS

(RAM (Random Access Memory:

تعریف:

RAM حافظۀ دسترسی تصادفی و ناپایدار است که وظایفی را به شرح زیر در Router انجام می­دهد:

نگهداری از جدول Routing Table

نگهداری از ARP Cache

نگهداری از Packet Buffering

نگهداری از Running-Config یا فایل پیکربندی فعال که به Active Config File هم معروف است.

محتویات RAM در زمان روشن بودن Router نگهداری می¬شود، در صورتی¬که Router خاموش شود، همۀ محتویات RAM پاک می¬شود، به عبارت دیگر RAM یک حافظۀ ناپایدار است.

(NVRAM (Nonvolatile RAM:

تعریف:

NVRAM یک حافظۀ قابل خواندن، نوشتن و پایدار است که وظایفی را به شرح زیر در Router انجام می­دهد:

نگهداری از فایل Startup-Config که شامل تنظیمات و پیکربندی¬های دائمی Router است.

NVRAM یک حافظۀ پایدار می¬باشد و با خاموش شدن Router محتویات آن پاک نمی شود.

Flash:

تعریف:

Flash یک حافظۀ خواندن و نوشتن و پایدار می­باشد که وظایفی را به شرح زیر در Router انجام می­دهد:

نگهداری از سیستم عامل Router که به IOS معروف است.

با خاموش شدن Router محتویات Flash پاک نمی¬شود.

امکان نگهداری از چندین نسخۀ IOS متفاوت درون Flash امکان¬پذیر است.

(ROM (Read-only Memory:

تعریف:

ROM یک حافظۀ فقط خواندنی است که وظایفی را به شرح زیر در Router انجام می­دهد:

راه اندازی اولیۀ Router

نگهداری از برنامه bootstrap و همچنین نگهداری از یک نسخۀ اولیه با امکانات محدود از IOS به نام Mini-IOS که در صورتی¬که IOS اصلی در دسترس نباشد یا دچار مشکل شود، جهت boot شدن روتر از Mini-IOS استفاده می¬شود که با استفاده از آن بتوانید مشکلات مربوط به IOS اصلی را برطرف و درصورتی¬که IOS دچار مشکل شده است، بتوانید آن را با یک نسخۀ جدید جایگزین نمایید.

Interface:

اینترفیس یا رابط اتصال جهت اتصال Router  یا سوئیج به شبکه­های LAN و WAN به کار می­رود که اینترفیس­ها بر روی برد اصلی Router یا سوئیچ  متصل می­باشند، یا اینکه به صورت Module اضافه می­شوند. در تصویر زیر، انواع اینترفیس­های مربوط به یک Router را مشاهده می­کنید. اجزای داخلی یک Router را در تصویر زیر مشاهده می­کنید: در تصویر زیر یک Module مرتبط برای Router را مشاهده می­کنید:

Console:

Console Port برای اتصال Router یا Switch به کامپیوتر توسط کابل کانسول جهت پیکربندی Router استفاده می­شود. همان­طور که در تصویر پایین مشاهده می­کنید.

(IOS (Internetworking Operation System:

IOS یک سیستم عامل با محیط متنی است که مخصوص تجهیزات سیسکو می­باشد. درصورتی­که بخواهید تنظیمات یا پیکربندی خاصی را روی Routerها یا Switchهای سیسکو اعمال کنید، باید به صورت متنی این تنظیم را در محیط دستوری IOS وارد نمایید. امکان Copy و Paste کردن دستورات در IOS وجود دارد. IOS سیستم عامل Routerها و Switchها و تجهیزات سیسکو می­باشد. شبیه یک سیستم عامل Linux و Windows که بر روی PCها و Serverها استفاده می­شود. IOS با تجهیزات سخت افزاری سیسکو کار می­کند و در واقع پل ارتباطی بین کاربر و سخت افزار سیسکو است.

نمونه ای از تصویر مرتبط با Cisco IOS:

ارسال یک نظر